Upload Form

तपाईंले CTEVT बाट उपलब्ध फारम भर्नुभयो ? यदी भर्नु भयको छ भने तल दियको file upload button मा क्लिक गरी आफ्नो फारम submit गर्नुहोस् । यदी फारम भर्नु भयको छैन भने माथि दियको download form मा क्लिक गर्नुहोस् ।

 

Verification